Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

wyrazobcy
Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia.
— A.Osiecka do J.Przybory - Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromosaki osaki viakotowate kotowate
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
— (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakotowate kotowate
wyrazobcy
0866 3bf1 420
Reposted fromkotowate kotowate
wyrazobcy
3929 4778 420
Reposted fromkotowate kotowate
wyrazobcy
9903 8bb7 420
Reposted fromkotowate kotowate

June 28 2015

wyrazobcy
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromte-quiero te-quiero viakoralina koralina
wyrazobcy
2013 619e 420
Reposted fromusual usual viakoralina koralina
wyrazobcy
7589 3df9 420
Reposted fromjasminum jasminum viakoralina koralina
wyrazobcy
Reposted frommeem meem viakoralina koralina
wyrazobcy
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viakoralina koralina
wyrazobcy
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viakoralina koralina
wyrazobcy
5004 535f 420
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viakoralina koralina
7128 0c7f 420
Reposted fromtwice twice viakoralina koralina
wyrazobcy
4425 1b7c 420
Reposted from1923 1923 viadariannna dariannna

June 26 2015

wyrazobcy
0062 bc1f 420

La belle personne

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadariannna dariannna
wyrazobcy
wyrazobcy
3934 6d2a 420
Reposted fromtowo85 towo85 viadariannna dariannna
wyrazobcy
wyrazobcy
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viawitchbitch witchbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl